Internetová encyklopedie dějin Brna

Přímluva o navrácení dluhu

Přímluva o navrácení dluhu


 • 20. 10. 1533 


 • místo

  Kutná Hora


 • charakteristika

  Šepfmistři a rada v Kutné Hoře píší purkmistru a radě města Brna ve věci Barbory, apatekářky z Kutné Hory, která zapůjčila pět kop a 10 grošů českých svému švagrovi do Brna.
  Dluh byl řádně zapsán do kutnohorských městských knih, doba splatnosti již pominula a "dlužník" se vyhýbá ho zcela zaplatit.
  Na předchozí upozornění ze strany Kutnohorských představitelé města nereagovali, proto se pisatelé obracejí s toutéž žádostí podruhé v dobré víře, že "jmenovaného Kašpara přidrží podle práva, aby ten zbylý dluh Barboře bez průtahů zaplatil".


 • účastníci

  šepfmistři a rada v Kutné Hoře,
  purkmistr a rada města Brna,
  Barbora apatekářka z Kutné Hory,
  Kašpar Vačkař, její švagr a soused brněnský


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018