Internetová encyklopedie dějin Brna

Spory o louku pod Olbramovicemi

Spory o louku pod Olbramovicemi


 • 12. 11. 1553 (21.11.1553)


 • místo

  Miroslav


 • charakteristika

  Vilém Valecký z Mírova a na Miroslavi píše v prvním listu purkmistrovi a radě města Brna, že Petřík, konšel brněnský, ho požádal, aby nebránil představitelům města brát seno z louky pod Olbramovicemi, že na ní prokáží své právo.
  Pisatel však oponuje, že jeho člověk Pavel Obecl, který tuto louku koupil od pánů z Rosic, má k té louce lepší právo, jak dokazují správní listy, trhové smlouvy a zemské desky.
  V druhém listu Vilém píše již důrazně purkmistrovi a radě města Brna, že nemají k louce pod Olbramovicemi na jeho gruntech žádného práva, i když za držení Brňanů byla louka obrácena k dvoru v Našiměřicích. Pokud jim strýc Vilém něco z přátelství trpěl, tím nenabyli žádného práva a pakliže se chtějí domoci práva, ať si stěžují(!)


 • účastníci

  Vilém Valecký z Mírova a na Miroslavi,
  purkmistr a rada města Brna,
  Petřík, konšel brněnský,
  Pavel Obecl z Olbramovic, Vilémův poddaný

 • poznámka

  Srov. níže uvedené události z 24. 11. 153413. 6. 1554.


 • prameny, literatura


 • události

  13. 6. 1554
  Spory o louku pod Olbramovicemi 24. 11. 1534
  Zakoupení dvora ve vsi Našiměřice městem Brnem


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018