Spory o louku pod Olbramovicemi

13. 6. 1554


místo

Miroslav


charakteristika

Vilém Valecký z Mírova a na Miroslavi vyzývá purkmistra a radu města Brna, aby ponechali na pokoji louku, položenou na jeho gruntech pod Olbramovicemi, kterou má v držení Vilémův poddaný Pavel Obezl z Olbramovic.
O této louce pisatel listu jednal loni se zmocněncem města, nyní již zemřelým brněnským měšťanem Petříkem, a dovolil ji séci pod podmínkou, že představitelé města prokáží, že mají k louce lepší spravedlnost než Vilém. Poněvadž se tak nestalo a purkmistr a rada opět nařídili tuto louku séci, žádal olbramovický rychtář sekáče, aby toto násilí na Vilémových pozemcích nečinili. Vilém Valecký Brňanům poroučí, aby své svévole zanechali, nebo příští sečení překazí (možná i násilím).


účastníci

Vilém Valecký z Mírova a na Miroslavi,
purkmistr a rada města Brna,
Pavel Obezl z Olbramovic, Vilémův poddaný
události

12. 11. 1553
Spory o louku pod Olbramovicemi


Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018