Internetová encyklopedie dějin Brna

Stížnost Kašpara Šidlaka ze Šidlovce na představitele města Brna

Stížnost Kašpara Šidlaka ze Šidlovce na představitele města Brna


 • 14. 1. 1554 


 • místo

  Olomouc


 • charakteristika

  Přemek Prusinovský z Víckova, podkomoří Markrabství moravského, řeší na rozkaz Ferdinanda I. spor Kašpara Šidláka ze Šidlovce, který si stěžoval na purkmistra a radu města Brna u panovníka, že mu představitelé města zabraňují dovážet a zpeněžovat víno z vinic, ačkoliv to dříve některým nižším šlechticům z řad rytířstva dovolovali.
  Purkmistr a rada města však namítají, že ti, kteří měli povolení, se chovali jako jiní obyvatelé města. Šidlák však chce užívat rytířského stavu a přitom provádí v městě kupectví. Moravský podkomoří řeší spor ve prospěch města a zakazuje stěžovateli vozit do města víno, šenkovat je a provádět kupectví. Šidlák má také odprosit Brněnské za svá obvinění, kterých použil v suplice poslané panovníkovi.


 • účastníci

  Přemek Prusinovský z Víckova, moravský podkomoří,
  Kašpar Šidlák ze Šidlovce,
  purkmistr a rada města Brna

 • poznámka

  Funkci moravského podkomořího zastával Přemek Prusinovský z Víckova v letech 1547–1560.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018