Zřízení Biofyzikálního ústavu ČSAV

1. 1. 1955číslo orientační

135


katastr

Královo Pole


charakteristika

Ústav, který vznikl z Biofyzikální laboratoře ČSAV, založené v roce 1954 Ferdinandem Herčíkem, je dnes střediskem vědecké činnosti Akademie věd ČR v oboru biofyzika.


účastníci

Ferdinand Herčík, ředitel Biofyzikálního ústavu ČSAV


poznámka

Ústav sídlil až do roku 1961 v budově LF MU na Joštově ulici.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Biofyzikální ústav ČSAV v nové budově"

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Biofyzikální ústav ČSAV v Brně"


události

29. 5. 1970
Slavnostní odhalení pamětní desky Ferdinandu Herčíkovi 1. 1. 1954
Založení Biofyzikální laboratoře ČSAV


osoby

Ferdinand Herčík
první ředitel Biofyzikálního ústavu Zdeněk Karpfel
druhý ředitel Biofyzikálního ústavu


stavby

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10/218
až do roku 1961 v této budově sídlil BFÚ


objekty

F. Herčík
pamětní deska: Královopolská 135/01


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 18. 01. 2020