Internetová encyklopedie dějin Brna

Mezinárodní vědecká konference

Mezinárodní vědecká konference


 • 7. 9. 1999 (7.–9.9.1999)


 • charakteristika

  Ve dnech 7. až 9. září v Centru pro další vzdělávání učitelů Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna proběhla mezinárodní vědecká konference s etymologickým zaměřením. Účastníci se zabývali především problematikou slovanské etymologie v indoevropském kontextu.


 • účastníci

  významní etymologové z Běloruska, Bulharska, České republiky, Finska, Jugoslávie, Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska a Slovinska

 • zajímavosti

  Konferenci uspořádalo brněnské etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR u příležitosti životního jubilea své pracovnice PhDr. Evy Havlové, CSc., která stála u zrodu etymologického slovníku jazyka staroslověnského, vydávaného od roku 1989.

 • poznámka

  Akce se uskutečnila pod záštitou ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky prof. PhDr. Jiřího Krause, DrSc. a primátora města Brna RNDr. Petra Duchoně.
  Akce měla obrovský význam jak pro zvýšení mezinárodní prestiže jednoho z nejmenších akademických pracovišť - etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně, tak i pro samotné město.


 • osoby

  Petr Duchoň
  konferenci poskytl záštitu


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 27. 06. 2018