Zřízení Ústavu přístrojové techniky ČSAV

1. 1. 1957číslo orientační

147


charakteristika

Ústav, který byl zřízen z Vývojových dílen ČSAV v Brně, založených dne 1. 7. 1953, nese od roku 1993 název Ústav přístrojové techniky AV ČR. Od roku 1960 je sídlem ústavu účelová budova na Královopolské ulici.
Hlavními oblastmi výzkumu jsou magnetická rezonance, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, využití laserů, měření a zpracování biosignálů, konstrukce a zdokonalování vědeckých přístrojů a jejich částí a rozvoj speciálních technologií.


zajímavosti

Badatelský tým, vedený prof. RNDr. Pavlem Zemánkem Ph.D., experimentálně potvrdil existenci tažného paprsku.


poznámka

K 1. 1. 1960 byla do ústavu začleněna dvě dříve samostatná pracoviště: Laboratoř elektronové optiky ČSAV a Laboratoř průmyslové elektroniky ČSAV.
Po zkonstruování prvního ústavního spektrometru založil v roce 1960 v ústavu Ing. Josef Dadok obor nukleární magnetické rezonance, v roce 1966 byla zahájena v n. p. Tesla Brno průmyslová výroba NMR spektrometrů.události

30. 5. 2013
Otevření ALISI - Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikro- a nanotechnologií 1. 7. 1953
Založení Vývojových dílen ČSAV


osoby

Josef Dadok
zkonstruoval první ústavní spektrometr Armin Delong
dlouholetý ředitel ústavu Přemysl Ryš
Julius Strnad
ředitel Ladislav Zobač
pracovník ústavu


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 29. 06. 2018