Zřízení Ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV v Brně

1. 7. 1983číslo orientační

19charakteristika

Ústav, který vznikl sloučením Ústavu vědeckého ateismu ČSAV a Psychologické laboratoře ČSAV, se stal střediskem vědeckovýzkumné činnosti ČSAV v oblasti vědeckého ateismu a filozofických, sociologických a psychologických výzkumů společenského a individuálního vědomí.
V roce 1990 byl přejmenován na Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brně. V roce 1991 byl (už jako společné pracoviště Masarykovy univerzity v Brně a Filozofického ústavu ČSAV) přejmenován na Ústav etiky a religionistiky. Ten byl potom v rámci transformace ČSAV na AV v roce 1993 zrušen.


účastníci

Ivan Hodovský, ředitel


poznámka

Ústav měl oddělení vědeckého ateismu, oddělení pro sociologický výzkum světonázorového vědomí a oddělení pro psychologický výzkum vědomí (toto oddělení bylo 1. 4. 1990 převedeno na brněnskou pobočku Psychologického ústavu ČSAV.


události

1. 10. 1990
Vznik Ústavu společenského vědomí ČSAV 1. 1. 1972
Vznik Ústavu vědeckého ateismu ČSAV v Brně


stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 28. 06. 2018