Vznik Ústavu společenského vědomí ČSAV

1. 10. 1990číslo orientační

19


místo

areál starobrněnského kláštera


charakteristika

Ústav vznikl přejmenováním Ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu.
K 31. 1. 1991 byl ústav zrušen a pod novým názvem Ústav etiky a religionistiky se stal detašovaným pracovištěm Filozofického ústavu, společného pracoviště ČSAV a Masarykovy univerzity; Ústav etiky a religionistiky ukončil svoji činnost k 30. 4. 1993.


účastníci

Josef Solnař, ředitel


události

1. 1. 1992
Zřízení Ústavu etiky a religionistiky 1. 7. 1983
Zřízení Ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV v Brně


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 28. 06. 2018