Hlaváčova


katastr

Obřany


odůvodnění

Jan Hlaváč (1883-1918), obřanský sokolský pracovník, příslušník čs. legií, padlý v 1. světové válce.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

26. 03. 1926: Komenského

06. 12. 1935: Hlaváčova

17. 03. 1939: Hlaváčgasse - Hlaváčova

10. 01. 1940: Dieselgasse - Dieselova

10. 05. 1945: Dieselova

25. 09. 1946: Hlaváčovapojmenováno po


městská část

osoby

Čestmír Jeřábek
bydliště doložené v roce 1919 (tehdy Obřany čp. 191) Oldřich Štěrba
bydliště v době popravy (dnes Hlaváčova)


objekty

J. A. Komenský
pomník: Hlaváčova 6/01 V. K. Jeřábek
pamětní deska: Hlaváčova 6/02


události

22. 9. 1945
Založení SK Obřanystavby

Rodinný dům arch. Kroužila
Hlaváčova 46/456


archeologické lokality

Fl


Aktualizováno: 28. 12. 2012