Hlavní


katastr

Komín


odůvodnění

Podle charakteru a postavení ulice v bývalé samostatné obci Komíně, v níž tvořila hlavní průchozí komunikaci.


vznik názvu ulice

10. 05. 1945historický vývoj

01. 03. 1938: Hlavní

17. 03. 1939: Hauptstrasse - Hlavní

10. 05. 1945: Hlavníměstská část

osoby

Viktor Böhm
bydliště v době úmrtí Jindřich Čoupek
bydliště Ludvík Čoupek
bydliště (dnes ulice Hlavní) Ondřej Čoupek
bydliště doložené v roce 1917 (tehdy Komín čp. 206) Tomáš Čoupek
bydliště (dnes ulice Hlavní)
další osoby (17)...


objekty

pamětní kříž
kříž: Hlavní 0/01 obnovení Československé sociální demokracie
pamětní deska: Hlavní 119/01 oběti okupace
pamětní deska: Hlavní 75/01 pamětní kříž
kříž: Hlavní-Podveská 0/02


události

30. 9. 2011
První ročník „Komínského vinobraní“ 15. 12. 1989
Obnovení činnosti ČSSDFl


Aktualizováno: 27. 03. 2012