Hotergasse


katastr

Černá Pole


odůvodnění

Hutter, údajně jméno brněnského měšťana, který měl v oněch místech pozemky. Spíše však pojmenování vzniklo z profesního názvu "huter" = hrázný, či správce nebo hlídač rybníka, který se v oněch místech nacházel.


vznik ulice

15. století


historický vývoj

15. století: Hotergasse

24. 05. 1867: Huttergasse (Hutterova, též Hutterská)

26. 06. 1919: Hutterova (Huttergasse)

17. 03. 1939: Huttergasse - Hutterova

10. 05. 1945: Hutterova

25. 09. 1946: TraubovaFl


Aktualizováno: 14. 04. 2012