Húskova


katastr

Černovice


odůvodnění

Aleš Húsek (1915-1944), lékař brněnského psychiatrického ústavu, umučený nacisty v koncentračním táboře pro účast v odboji.


poznámka

Na začátku 40. let 20. století byl v jednom nedatovaném plánu města Brna (Brünner Stadtplan, Verlag bei Friedr. Irrgang, Gedruct bei R. M. Rohrer), ručně připsán návrh názvu ulice: "Wagner-Jaurig-Gasse)". Nezavedeno.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

02. 07. 1926: U ústavu

17. 03. 1939: Bei der Anstalt (též Bei Irrenanstalt) - U ústavu

10. 05. 1945: U ústavu

25. 09. 1946: Húskova


pojmenováno po


městská část

osoby

Erwin Freiwillig
pobyt v ústavu choromyslných Anton Jellinek
bydliště doložené od 17. 5. 1941 (dnes Húskova) Bohumil Kalenda
bydliště doložené v roce 1892 (tehdy bez názvu ulice, byl krejčím v ústavu choromyslných) Zdeněk Lauterer
bydliště doložené v roce 1948 Milada Lautererová
bydliště doložené v roce 1948
další osoby (5)...


objekty

A. Húsek
pamětní deska: Húskova 2/01 císař Josef II.
pomník: Húskova 2/02 oběti okupace
pamětní deska: Húskova 2/03 A. Húsek
pamětní deska: Húskova 2/04 Zemský ústav pro choromyslné (zahájení stavby)
pamětní deska: Húskova 2/05
další objekty (4)...


události

25. 10. 1963
Oslavy u příležitosti 100. výročí založení psychiatrické léčebny v Brně 1. 11. 1863
Slavnostní otevření Zemského ústavu pro choromyslné v Brně 18. 3. 1861
Zahájení stavby Zemského ústavu pro choromyslné v Brně-Černovicích


stavby

Psychiatrická léčebna
Húskova 2/1123


Fl


Aktualizováno: 23. 10. 2018