Charbulova


katastr

Černovice


odůvodnění

Jan Charbula (1876-1942), sokolský činovník a veřejný pracovník, popravený nacisty s dcerou Vlastou (1905-1942) v Kounicových kolejích v Brně pro účast v odboji.


poznámka

Na začátku 40. let 20. století byl v jednom z nedatovaných plánů města Brna (Brünner Stadtplan, Verlag bei Friedr. Irrgang, Gedruckt bei R. M. Rohrer) ručně připsán návrh názvu ulice: "Brückner-Gasse". Nezavedeno.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

1907: Brünner Gasse + Kudlichgasse

16. 06. 1922: Brněnská

17. 03. 1939: Brünner Gasse - Brněnská

20. 02. 1942: Richthofengasse - Richthofenova

10. 05. 1945: Richthofenova

25. 09. 1946: Charbulovapojmenováno po

městská část

osoby

Karel Balcar
bydliště (dnes Charbulova) Bohuslav Bouška
bydliště doložené v roce 1929 (dnes Charbulova) Jan Florian
bydliště (dnes Charbulova) Julius Köberl
rodný dům (tehdy Černovice čp. 69) Václav Kopečný
bydliště v roce 1939 (dnes Charbulova)
další osoby (6)...


objekty

C. Hampel
pamětní deska: Charbulova 137/01 pamětní kříž
kříž: Charbulova 70/01Fl


Aktualizováno: 23. 10. 2018