V klínech


katastr

Židenice


odůvodnění

Podle starého názvu místní polní tratě.


poznámka

Užíván i německý název: In den Zwickel.


vznik ulice

25. 11. 1927


historický vývoj

25. 11. 1927: V klínech

17. 03. 1939: In den Zwickel - V klínech

10. 05. 1945: V klínech

25. 09. 1946: KlínyFl


Aktualizováno: 26. 12. 2015