Jaselská


katastr

Veveří


odůvodnění

Podle polského města Jasla, kde se v lednu 1945 odehrála bitva 2. světové války, v níž se vyznamenalo dělostřelectvo 1. čs. armádního sboru vytvořeného v SSSR.


vznik názvu ulice

10. 10. 1950historický vývoj

24. 05. 1867: Augustinergasse

30. 12. 1918: Augustinská

17. 03. 1939: Augustinergasse - Augustinská

10. 05. 1945: Augustinská

10. 10. 1950: Jaselská
městská část

osoby

Hugo August Bartelmus
bydliště od roku 1907 (dnes Jaselská) Josef (Joža) Barvič
bydliště od roku 1900 (dnes Jaselská) Vilém Berger
bydliště v roce 1920 (dnes Jaselská) Julius Bezděk
bydliště (doloženo v době sňatku) Boris Bílý
bydliště (dnes Jaselská)
další osoby (95)...


objekty

R. Musil
pamětní deska: Jaselská 10/01 uctění památky oběti okupace - Z. L. Volf
jiná realizace: Jaselská 10/02 lípa stříbrná
památný strom: Jaselská 15/01 K. Čapek
pamětní deska: Jaselská 5/01


události

8. 4. 1934
Cyklistické závody pekařských pomocníků a učňů Brnem 12. 6. 1905
Ustavující schůze Přírodovědeckého klubu v Brně 1. 9. 1901
Otevření Dívčího lycea Ženské vzdělávací jednoty VESNA v Brně 4. 11. 1899
Slavnostní otevření České vysoké školy technické v Brně
slavnostní zahájení přednášek v provizorních prostorách v tehdy nové budově spolku Vesna


školy

Hudební škola filharmonického spolku Besedy brněnské, Brno
1920-1945 Pokračovací dívčí škola ženského vzdělávacího spolku Vesny, oddělení průmyslové (industriální), Brno, Augustinská 7
1891-1900 Vyšší dívčí škola spolku Vesny, Brno, Údolní 8
1897-1913 Průmyslová dívčí škola (pokračovací) spolku Vesny, Brno, Augustinská 7
1900-1910 Dívčí lyceum spolku Vesny, Brno, Augustinská 7/9
1901-1918
další školy (58)...


stavby

Nájemný dům J. Zoufala
Jaselská 6/189 Nájemný dům K. Čupra
Jaselská 16/199


Fl


Aktualizováno: 09. 05. 2019