Jízdárenská (Reitschulgasse)


katastr

Brno-město


odůvodnění

Podle polohy ulice u bývalé stavovské jízdárny v místech dnešního Justičního paláce v areálu bývalého jezuitského kláštera.


vznik ulice

20. 12. 1918


historický vývoj

18. století: Neutorzwinger + Hinter der Stadtmauer (U Nové brány + Za hradbami)

24. 05. 1867: Reitschulgasse (Jízdárenská)

23. 06. 1904: Leopold-Haupt-Gasse (Leopolda Haupta)

20. 12. 1918: Jízdárenská (Reitschulgasse)

17. 03. 1939: Reitschulgasse - Jízdárenská

10. 07. 1945: Jízdárenská

25. 09. 1946: Sukovaosoby

Josef Heller
v domě č. 2 sídlo ordinace (doloženo v letech 1925 a 1933) František Janda
sídlo advokátní kanceláře a zřejmě i bydliště Bertha Klappholz
bydliště doložené v roce 1940 (dnes Sukova) Fritz (Bedřich) Klappholz
bydliště doložené v roce 1940 (dnes Sukova) Sigmund Klappholz
bydliště doložené v roce 1940 (dnes Sukova)


Fl


Aktualizováno: 02. 04. 2012