Jundorfstrasse, též Jundorferstrasse - Jundrovská


katastr

Pisárky, Jundrov, Komín, Žabovřesky


odůvodnění

Podle směru ulice k sousední bývalé samostatné obci Jundrovu.


vznik ulice

20. 02. 1942


historický vývoj

1914: Alfred-Regner-Ritter-von-Bleyleben-Strasse (třída Alfreda Regnera, rytíře z Bleylebenů, též jen Bleylebenova)

26. 06. 1919: Masarykova (Masarykstrasse)

17. 03. 1939: Masarykstrasse - Masarykova

10. 01. 1940: Braunstrasse - Braunova

20. 02. 1942: Jundorfstrasse, též Jundorferstrasse - Jundrovská

10. 05. 1945: Jundrovská

25. 09. 1946: Veslařskáosoby

Alexandra Brodová
bydliště (dnes Veslařská) Alois Neča
bydliště (dnes Veslařská) Ludmila Nečová
bydliště (dnes Veslařská) František Ryš
bydliště uvedené v úmrtním protokolu (dnes Veslařská) František Smolík
bydliště (dnes Veslařská)


Fl


Aktualizováno: 16. 04. 2012