Kaiser-Karl I.-Strasse + Steinmühlgasse (Císaře Karla I. + Kamenomlýnská)


katastr

Pisárky


odůvodnění

Podle Karla I. (1887-1922), rakouského císaře + podle směru ulice k původní osadě Kamenný mlýn.


vznik ulice

1917


Fl


Aktualizováno: 23. 03. 2012