Svatoplukgasse + Karlsplatz - Svatoplukova + Karlovo náměstí


katastr

Židenice


odůvodnění

Svatopluk, velkomoravský kníže v letech 870-894 + pojmenování po Karlu IV. (1316-1378), českém králi a římském císaři, synovi českého krále Jana Lucemburského.


vznik ulice

17. 03. 1939Fl


Aktualizováno: 02. 04. 2012