Svatoplukova + Karlovo náměstí


katastr

Židenice


odůvodnění

Svatopluk, velkomoravský kníže v letech 870-894 + pojmenování po Karlu IV. (1316-1378), českém králi a římském císaři, synovi českého krále Jana Lucemburského.


vznik ulice

25. 09. 1946pojmenováno po

Karel IV.
jen část ulice


Fl


Aktualizováno: 27. 12. 2015