Klíčova


katastr

Černovice


odůvodnění

Karel Václav Klíč (1841–1926), brněnský malíř a grafik, vynálezce heliogravury.


poznámka

Na začátku 40. let. 20. století byl v jednom nedatovaném plánu města Brna (Brünner Stadtplan, Verlag bei Friedr. Irggang, Gedruckt bei R. M. Rohrer) ručně připsán návrh názvu této ulice: "Herdot-Gasse.". Nezavedeno.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

21. 10. 1927: Černovická

24. 03. 1931: Klíčova

17. 03. 1939: Klíčgasse - Klíčova

20. 02. 1942: Lilienthalgasse

10. 05. 1945: Lilienthalova

25. 09. 1946: Klíčovapojmenováno po


městská část

osoby

Jan Pulpytel
bydliště


Fl


Aktualizováno: 28. 10. 2018