Internetová encyklopedie dějin Brna

Kneslova

Kneslova
Aktualizováno: 01. 04. 2013

Kneslova - pohled na sídliště. AMB, fond U22 - sbírka pohlednic, sign. LXXIa-1.