Koliště


katastr

Brno-město, Černá Pole, Trnitá, Zábrdovice


odůvodnění

Podle starého názvu předpolí bývalých městských hradeb v místech dnešní ulice, kde se "kolilo" (při obléhání Brna zápasilo či bojovalo). Ke Kolišti se někdy počítala i krátká příčná ulice Auf dem Glacis - Na Kolišti, později Tummelplatz - Na Rejdišti, která zanikla výstavbou Janáčkova divadla.


poznámka

Na konci 40. let 20. století byl v jednom nedatovaném plánu města Brna (Brünner Stadtplan, Verlag bei Friedr. Irrgang, Gedruckt bei R. M. Rohrer) ručně připsán návrh názvu této ulice a parku: "Gürtl" a "Dürer-Park". Nezavedeno.
Dne 27. 2. 1990 pojmenování pro ulici i park spojeno v jeden název Koliště.


vznik názvu ulice

27. 02. 1990obrazy


městská část

osoby

Karel Absolon
bydliště v letech 1935–1945 Karel Apeltauer
místo narození (dnes Koliště) Ludmila Babánková
rodný dům (dnes Koliště) Pavel Bandler
bydliště doložené v roce 1939 Josef (Joža) Barvič
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Koliště)
další osoby (187)...


objekty

R. Ott
pamětní deska: Koliště - park 0/01 F. Schiller
pomník: Koliště - park 0/02 G. Winterholler
pomník: Koliště - park 0/03 G. Winterholler
pomník: Koliště - park 0/04 Zemanova kavárna
pamětní deska: Koliště - park 0/05
další objekty (21)...


události

5. 12. 2013
Slavnostní otevření nově revitalizovaného Parku na Kolišti 7. 5. 2002
Odhalení pamětní desky Ericha Wolfganga Korngolda 9. 4. 1998
Do provozu uvedena lávka spojující IBC s centrem města 24. 3. 1995
Slavnostní otevření repliky Zemanovy kavárny 12. 4. 1994
Položení základního kamene repliky Zemanovy kavárny
další události (9)...


školy

C. k. německý ústav pro vzdělání učitelek, Brno, Na rejdišti 2
1870-1918 Městská vyšší dívčí škola, Brno, Na rejdišti 2, pak Husova 12
1870-1918 Chlapecká obecná škola, Brno, Na rejdišti 2
1919-1941 Měšťanská chlapecká škola, Brno, Na rejdišti 2
1919-1920 Německý státní ústav pro vzdělání učitelek, Brno, Na rejdišti 2
1919-1922
další školy (21)...


stavby

Koliště - lávka pro pěší
Koliště, Příkop Koliště
Koliště Nájemný dům A. Glasnera
Koliště 1/1856 ČSOB pojišťovna
Koliště 27/852 Skupina nájemných domů F. A. Dvořáka
Koliště 39/649
další stavby (3)...


archeologické lokality

Fl


Aktualizováno: 06. 11. 2018