Komenského


katastr

Židenice


odůvodnění

Jan Amos Komenský (1592-1670), český pedagog, filozof a polyhistor, v Evropě nazývaný Učitel národů.


poznámka

Užíván i německý název: Comeniusgasse.


vznik ulice

02. 02. 1892


historický vývoj

02. 02. 1892: Komenského

1897: Komenského náměstí

28. 02. 1900: Komenského náměstí + Havlíčkova

04. 07. 1927: Havlíčkova

17. 03. 1939: Havlíčekgasse - Havlíčkova

09. 05. 1942: Windgasse - Větrná

10. 05. 1945: Větrná

25. 09. 1946: Jamborova


obrazy

osoby

František Kamenický
rodný dům (dnes Filipínského)


Fl


Aktualizováno: 26. 12. 2015