Kounicova


katastr

Ponava, Veveří, Žabovřesky


odůvodnění

hrabě Václav Robert Kounic (1848-1913), český šlechtic, právník a politik, podporovatel českého středního školství v Brně a mecenáš brněnských vysokoškolských kolejí pro české studenty.


vznik názvu ulice

27. 02. 1990obrazy

pojmenováno po


městská část

osoby

Josef Andrysík
v domě č. 27 (později č. 43) měl sídlo ordinace Olga Babrajová
ateliér Antonín Balatka
bydliště doložené v letech 1929–1931 Jaroslav Balcar
bydliště v době úmrtí Karel Banďouch
zde měl ateliér
další osoby (123)...


objekty

tábor Pod kaštany
pomník: Kounicova - sady Národního odboje 0/01 Dušan Samuel Jurkovič
pamětní deska: Kounicova 12/01 R. Valhubert
pomník: Kounicova 14-16/01 strom Milénia
památný strom: Kounicova 14-16/02 pamětní kříž
kříž: Kounicova 14-16/03
další objekty (19)...


události

11. 3. 2024
Výstava Vilém Reichmann. Každá věc je počátkem básně 8. 3. 2024
Výstava Oči Brna: Bohumil Hrabal 6. 9. 2023
Výstava Oči Brna: Eduard Lendl 5. 9. 2023
Výstava Brněnští ilustrátoři: Vlasta Baránková - Pod skořápkou 12. 6. 2023
Výstava Oči Brna: Vratislav Bělský
další události (151)...


školy

Německá zemská reálka, Brno, Husova 12
1912-1929 Česká vyšší obchodní škola, Brno, Eliščino náměstí 8 a Giskrova 38
1896-1903 Kupecká pokračovací škola při České vyšší obchodní škole, Brno, Giskrova 34, 38
1897-1903 Chlapecká obecná škola, Brno, Kounicova 34, 68
1898-1914
1918-1920
Soukromá obchodní škola Josefa Získala, Brno
1899-1901
další školy (84)...


stavby

park Tyršův sad
Kounicova sady Národního odboje
Kounicova Hotel Continental
Kounicova 6/680 Cukrárna Kolbaba
Kounicova 11/270 Minigolfové hřiště
Kounicova 20/685
další stavby (6)...


Fl


Aktualizováno: 23. 12. 2015