Kounicova


katastr

Ponava, Veveří, Žabovřesky


odůvodnění

hrabě Václav Robert Kounic (1848-1913), český šlechtic, právník a politik, podporovatel českého středního školství v Brně a mecenáš brněnských vysokoškolských kolejí pro české studenty.


vznik názvu ulice

27. 02. 1990historický vývoj
obrazy

pojmenováno po


městská část

osoby

Josef Andrysík
v domě č. 27 (později č. 43) měl sídlo ordinace Olga Babrajová
ateliér Antonín Balatka
bydliště doložené v letech 1929–1931 Jaroslav Balcar
bydliště v době úmrtí Karel Banďouch
zde měl ateliér
další osoby (117)...


objekty

tábor Pod kaštany
pomník: Kounicova - sady Národního odboje 0/01 Dušan Samuel Jurkovič
pamětní deska: Kounicova 12/01 R. Valhubert
pomník: Kounicova 14-16/01 strom Milénia
památný strom: Kounicova 14-16/02 pamětní kříž
kříž: Kounicova 14-16/03
další objekty (18)...


události

13. 9. 2022
Výstava Michal V. Marek 31. 8. 2022
Odhalení pamětní desky pracovníkům ozbrojených sil ČR perzekuovaným po roce 1968 26. 4. 2022
Slavnostní otevření šachového koutku Eduarda Lendla 19. 4. 2022
Výstava Oči Brna: Hana Librová 7. 2. 2022
Výstava Jan Skácel: Básně 2022
další události (142)...


školy

Německá zemská reálka, Brno, Husova 12
1912-1929 Česká vyšší obchodní škola, Brno, Eliščino náměstí 8 a Giskrova 38
1896-1903 Kupecká pokračovací škola při České vyšší obchodní škole, Brno, Giskrova 34, 38
1897-1903 Chlapecká obecná škola, Brno, Kounicova 34, 68
1898-1914
1918-1920
Soukromá obchodní škola Josefa Získala, Brno
1899-1901
další školy (84)...


stavby

park Tyršův sad
Kounicova sady Národního odboje
Kounicova Hotel Continental
Kounicova 6/680 Cukrárna Kolbaba
Kounicova 11/270 Minigolfové hřiště
Kounicova 20/685
další stavby (6)...


Fl


Aktualizováno: 23. 12. 2015