Kozí


katastr

Brno-město


odůvodnění

Název připomíná malou, nevýznamnou, úzkou a vedlejší komunikační spojku mezi ulicemi.


poznámka

Na začátku 40. let 20. století byl v jednom nedatovaném plánu města Brna (Brünner Stadtplan, Verlag bei Friedr. Irrgang, Gedruckt bei R. M. Rohrer) ručně připsán návrh názvu této ulice: "Johann-Heinrich-Gasse". Nezavedeno.


vznik názvu ulice

10. 05. 1945historický vývoj


městská část

osoby

Arnold Anderle
bydliště doložené v roce 1927 Herta Back
rodný dům (dnes Kozí) Richard Bäumel
bydliště doložené v roce 1922 Joseph Vinzenz Bayer
bydliště doložené v letech 1816–1818 Leopold Bleyer
bydliště v době úmrtí
další osoby (41)...


události

25. 6. 2022
100 let orelského sletu v Brně 1922–2022
trasa průvodu
17. 3. 1947
Otevření bombardováním zničené filiálky „Leopold Skarolek chemická čistírna“ 21. 4. 1922
Znovuzaložení Klubu cyklistů Brno


stavby

archeologické lokality

Fl


Aktualizováno: 08. 08. 2019