Krokova


katastr

Zábrdovice


odůvodnění

Krok, bájná postava staročeských pověstí, údajný otec kněžny Libuše a jejích sester Kazi a Tety.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

1900: Klácelgasse (Klácelova)

30. 12. 1918: Klácelova (Klácelgasse)

28. 03. 1930: Krokova (Krokgasse)

17. 03. 1939: Krokgasse - Krokova

20. 02. 1942: Helmholtzgasse - Helmholtzova

10. 05. 1945: Helmholzova

25. 09. 1946: Krokova


obrazy


městská část

osoby

Mojmír Cigánek
bydliště Josef Křelina
bydliště v době úmrtí Rudolf Lidařík
bydliště doložené v roce 1937 Josef Svátek
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Svitavské nábřeží - železniční most
Krokova, Pastrnkova, Uzavřená rodinný dům
Krokova 82/877


Fl


Aktualizováno: 29. 03. 2012