Bartošova


katastr

Černá Pole


odůvodnění

František Bartoš (1837-1906), národopisec, spisovatel a pedagog, český národní kulturní pracovník.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

28. 04. 1884: Linhardtgasse

23. 09. 1919: Bartošova

17. 03. 1939: Linhardtgasse - Linhardtova

10. 05. 1945: Linhardtova

25. 09. 1946: Bartošovapojmenováno po


městská část

osoby

Bruno Beran
rodný dům (dnes Bartošova) Lazar vulgo Alois Beran
bydliště doložené v roce 1888 (dnes Bartošova) Philipp Beran
bydliště doložené v roce 1888 (dnes Bartošova) Kurt Egon Breda
bydliště doložené v roce 1941 (dnes Bartošova) Karel Budkovský
bydliště doložené v roce 1922 (dnes Bartošova)
další osoby (22)...


školy

Obchodní akademie a (Veřejná vyšší) obchodní škola Obchodní a živnostenské komory, Brno
1939-1943 Odborná pokračovací škola pro drogistickou živnost při Obchodní akademii Obchodní a živnostenské komory v Brně, Brno, Mýtní 23
1939-1941 Odborná pokračovací škola pro obchodní živnosti při Veřejné obchodní škole Obchodní a živnostenské komory v Brně, Brno, Herringova23
1939-1941 Živnostenská drogistická škola při Obchodní akademii Obchodní a živnostenské komory v Brně, Brno, Herringova 23
1941-1942 Živnostenská obchodní škola při Obchodní akademii obchodní a živnostenské komory v Brně, Brno, Herringova 23
1941-1942
další školy (2)...


stavby

Fl


Aktualizováno: 08. 05. 2012