Mendelplatz + Klostergasse + Kreuzgasse - Mendlovo náměstí + Klášterská + Křížová


katastr

Staré Brno


odůvodnění

Johann Gregor Mendel (1822-1884), opat starobrněnského kláštera augustiniánů, přírodovědec, zakladatel moderní nauky o dědičnosti + pojmenování podle přilehlého areálu augustiniánského kláštera na Starém Brně + pojmenování podle bývalé křižovnické komendy, která se rozkládala v dolní části Pekařské ulice při křižovatce s Mendlovým náměstím.


vznik ulice

17. 03. 1939


obrazy

Fl


Aktualizováno: 27. 03. 2012