Mojžíšova


katastr

Královo Pole


odůvodnění

Antonín Mojžíš (1883-1943), úředník městské plynárny, popravený nacisty pro účast v odboji skupiny Obrana národa.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

17. 07. 1925: Na kopcích (Auf den Bergen)

17. 03. 1939: Auf den Bergen - Na kopcích

10. 05. 1945: Na kopcích

25. 09. 1946: Mojžíšovapojmenováno po


městská část

osoby

Vladimír Helfert
bydliště v letech 1930–1939 (dnes Mojžíšova) Jánuš Kubíček
bydliště Josef Kubíček
bydliště doložené v roce 1948 (dnes Mojžíšova)


objekty

pamětní kříž
kříž: Mojžíšova 0/01 Vladimír Helfert
pamětní deska: Mojžíšova 14/01


stavby

Hřbitov Kotlůvek
Mojžíšova


Fl


Aktualizováno: 23. 12. 2015