Opletalova


katastr

Brno-město


odůvodnění

Jan Opletal (1917-1939), český student medicíny, zemřel na následky zranění za protifašistických studentských bouří v Praze v roce 1939.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

24. 05. 1867: Studentengasse (Studentská)

17. 07. 1902: Trautenbergergasse (Trautenbergerova)

30. 12. 1918: Studentská (Studentengasse)

28. 06. 1938: Kaplanova (Kaplangasse)

17. 03. 1939: Kaplangasse - Kaplanova

18. 07. 1939: Trautenbergergasse - Trautenbergerova

10. 05. 1945: Trautenbergerova

25. 09. 1946: Opletalovaměstská část

osoby

Emil Beischläger
bydliště (dnes Opletalova) Eduard Czibulka
bydliště Max Theodor Degner
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Opletalova) Hermann Klebek
bydliště (dnes Opletalova) Viktor Kubelka
rodný dům, dnes Opletalova
další osoby (4)...


objekty

oběti nacistické okupace VUT Brno
pamětní deska: Opletalova 6/01archeologické lokality

Fl


Aktualizováno: 03. 10. 2009