Beim Viadukt + Hans-Kudlich-Gasse + Neugasse (U viaduktu + Hanse Kudlicha + Nová)


katastr

Komárov, Horní Heršpice


odůvodnění

Podle polohy nedaleko železniční tratě s viaduktem + pojmenování po Hansi Kudlichovi (1823-1917), rakouském protislovanském politikovi + pojmenování podle doby vzniku ulice v obci.


vznik ulice

1912


historický vývoj

1785: Zellergasse

1906: Brückengasse (Mostní)

1912: Beim Viadukt + Hans-Kudlich-Gasse + Neugasse (U viaduktu + Hanse Kudlicha + Nová)

16. 05. 1922: U viaduktu + Mostní (Beim Viadukt + Brückengasse)

24. 01. 1930: Mostní (Brückengasse)

17. 03. 1939: Brückengasse - Mostní

09. 05. 1942: Pachtgutstrasse (Pachtovní)

10. 05. 1945: Pachtovní

25. 09. 1946: Kšírova


osoby

Alfred Zeisel
bydliště a sídlo firmy (dnes Botanická), poslední bydliště před deportací Heinz Zeisel
rodný dům a poslední bydliště před deportací (dnes Botanická) Marianne Zeisel
bydliště doložené minimálně mezi lety 1914–1942 (dnes Botanická)


Fl


Aktualizováno: 29. 03. 2012