Pekařská


katastr

Staré Brno


odůvodnění

Název vznikl patrně nepochopením původního českého výrazu bekyně - mniška, tedy Bekyngasse, který vycházel z lokality dvou ženských klášterů v ulici (dominikánky a cisterciačky) a byl německými středověkými písaři chápán jako Becken-, Bäcken- či Bäckergasse, tedy Pekařská.


poznámka

Dnešní Pekařská ulice na Starém Brně zahrnuje v sobě i bývalou ulici Křížovou (č. 1 - 13), která vedla přibližně v místech jejích dnešních domů č. 64 - 94, tedy tam, kde se od středověku do 18. století nacházela komenda kláštera křížovníků).
Tamtéž (v blíže už dnes asi přesně neurčitelném místě) někde u dnešních Hlinek se nacházelo až do konce 18. století ještě 12 domů (č. 179-190) na ulici zv. Sanct Antonsgasse (ulice Svatého Antonína).


vznik názvu ulice

10. 05. 1945obrazy


městská část

osoby

Alois Baďura
bydliště (doloženo v roce 1915) Alois Johann Baeran
bydliště doložené nejméně v letech 1900–1919 (dnes Pekařská) Josef (Joža) Barvič
místo úmrtí (v zemské nemocnici) Karel Bělohradský
bydliště doložené v roce 1924 (v nemocnici u sv. Anny) Karel Benda
bydliště (doloženo v roce 1920)
další osoby (158)...


objekty

K. Gödel
pamětní deska: Pekařská 3/01 založení nemocnice
pamětní deska: Pekařská 53/01 V. Neumann
pamětní deska: Pekařská 53/02 J. Lukeš
pamětní deska: Pekařská 53/03 A. Trýb
pamětní deska: Pekařská 53/04
další objekty (19)...


události

30. 5. 2016
Výjimečná operace mozku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny 3. 10. 2014
Vzpomínkové setkání „Paměť řádu“ 12. 10. 2012
Otevření Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně 29. 6. 2012
Otevřeno první implantační centrum na Moravě pro pacienty trpícími potížemi se sluchem 29. 7. 2010
Odhalení pamětní desky prof. Jana Vanýska
další události (32)...


školy

stavby

Nájemný dům s obchody
Pekařská 4/398 Bytový dům s obchody
Pekařská 5/397 Kaple sv. Anny
Pekařská 53/664 Fakultní nemocnice U sv. Anny
Pekařská 53/664


archeologické lokality

Pekařská
č. o. 23 / č. parc. 1170


Fl


Aktualizováno: 04. 01. 2019