Pekařská


katastr

Staré Brno


odůvodnění

Název vznikl patrně nepochopením původního českého výrazu bekyně - mniška, tedy Bekyngasse, který vycházel z lokality dvou ženských klášterů v ulici (dominikánky a cisterciačky) a byl německými středověkými písaři chápán jako Becken-, Bäcken- či Bäckergasse, tedy Pekařská.


poznámka

Dnešní Pekařská ulice na Starém Brně zahrnuje v sobě i bývalou ulici Křížovou (č. 1 - 13), která vedla přibližně v místech jejích dnešních domů č. 64 - 94, tedy tam, kde se od středověku do 18. století nacházela komenda kláštera křížovníků).
Tamtéž (v blíže už dnes asi přesně neurčitelném místě) někde u dnešních Hlinek se nacházelo až do konce 18. století ještě 12 domů (č. 179-190) na ulici zv. Sanct Antonsgasse (ulice Svatého Antonína).


vznik názvu ulice

10. 05. 1945obrazy


městská část

osoby

Alois Baďura
bydliště (doloženo v roce 1915) Alois Johann Baeran
bydliště doložené nejméně v letech 1900–1919 (dnes Pekařská) Josef (Joža) Barvič
místo úmrtí (v zemské nemocnici) Karel Bělohradský
bydliště doložené v roce 1924 (v nemocnici u sv. Anny) Karel Benda
bydliště (doloženo v roce 1920)
další osoby (187)...


objekty

Brno poetické - I. Blatný
pamětní tabulka: Pekařská 16/01 K. Gödel
pamětní deska: Pekařská 3/01 založení nemocnice
pamětní deska: Pekařská 53/01 V. Neumann
pamětní deska: Pekařská 53/02 J. Lukeš
pamětní deska: Pekařská 53/03
další objekty (22)...


události

21. 6. 2021
Odhalení pamětní desky a sochy „Znovuzrození“ 12. 3. 2021
Instalace panelu z projektu Brno poetické - Pekařská 30. 5. 2016
Výjimečná operace mozku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny 3. 10. 2014
Vzpomínkové setkání „Paměť řádu“ 12. 10. 2012
Otevření Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně
další události (34)...stavby

Nájemný dům s obchody
Pekařská 4/398 Bytový dům s obchody
Pekařská 5/397 Kaple sv. Anny
Pekařská 53/664 Fakultní nemocnice U sv. Anny
Pekařská 53/664


archeologické lokality

Pekařská
č. o. 23 / č. parc. 1170


Fl


Aktualizováno: 04. 01. 2019