Pionýrská


katastr

Ponava


odůvodnění

Dne 21. 6. 1949 ulice pojmenována původně podle její polohy nedaleko Domu pionýrů a mládeže v Lužánkách, otevřeného slavnostně 24. 4. 1949;
Dne 2. 3. 1995 změněna tato její honorifikační dedikace ve vhodnější dedikaci, a to na počest všech průkopníků nových myšlenek, snah a činů ve prospěch celé společnosti lidstva nazývaných obecně "pioneers".


poznámka

Dne 29. 7. 1994 byla tato ulice přejmenována Radou města Brna na ulici Firkušného, ale toto přejmenování nebylo (jak mělo být) předběžně projednáno a tudíž ani podpořeno Pracovní skupinou pro názvosloví města Brna (PSpNmB) a poté ani Zastupitelstvem města Brna a bylo proto 2. 3. 1995 zrušeno a nahrazeno původním názvem s novou honorifikační dedikací.


vznik názvu ulice

21. 06. 1949historický vývoj

1886: Herringgasse (Herringova)

26. 06. 1919: Mýtní (Mautgasse)

17. 03. 1939: Mautgasse - Mýtní

18. 07. 1939: Herringgasse - Herringova

10. 05. 1945: Herringova

25. 09. 1946: Mýtní

21. 06. 1949: Pionýrská
městská část

osoby

Antonín Balatka
bydliště v letech 1934–1940 (dnes Pionýrská) Vojtěch Dvořák
bydliště Heinrich Fanta
bydliště (dnes Pionýrská) Karla Hřebíčková
bydliště od roku 1938 (dnes Pionýrská) Vojtěch Jestřáb
bydliště
další osoby (11)...


objekty

uctění památky oběti okupace - Fr. Koláček
jiná realizace: Pionýrská 7/01


události

26. 6. 1932
Orelský župní vzpomínkový slet


školy

Odborná pokračovací škola pro učně hostinské, hotelové a kavárnické živnosti, Brno
1929-1935 Obchodní akademie a (Veřejná vyšší) obchodní škola Obchodní a živnostenské komory, Brno
1929-1939
1945-1947
Kupecká pokračovací škola při Veřejné obchodní škole Obchodní a živnostenské komory v Brně, Brno, Mýtní 23
1929-1935 (Veřejná) odborná škola hostinská (s právem veřejnosti) při Obchodní škole - akademii Obchodní a živnostenské komory, Brno, Mýtní 23
1929-1939
1945-1947
Kupecká pokračovací škola při Veřejné obchodní škole Obchodní a živnostenské komory v Brně, Brno, Mýtní 23
1929-1935
další školy (26)...


Fl


Aktualizováno: 18. 08. 2016