platea Rhenensis, též Renensis, Rennergazze, případně Cursorum


katastr

Brno-město


odůvodnění

Podle kolonistů přišlých z Porýní, kteří se v místech ulice na počátku 13. století usídlili. Nesprávný překlad - Běhounská (platea Renensis).


vznik ulice

14. století


historický vývoj

14. století: platea Rhenensis, též Renensis, Rennergazze, případně Cursorum

17. století: Rennergasse + Holzgasse

1784: Rennergasse

24. 09. 1839: Rennergasse + Holzgasse

24. 05. 1867: Rennergasse

30. 12. 1918: Běhounská

17. 03. 1939: Rennergasse - Běhounská

10. 05. 1945: BěhounskáFl


Aktualizováno: 25. 06. 2018