Kolonie Pod Stránskou skálou


katastr

Slatina


odůvodnění

Podle polohy bývalé dělnické nouzové obytné kolonie při úpatí návrší Stránská skála.


vznik ulice

10. 05. 1945


historický vývoj
osoby

Pavel Čampa
bydliště (dnes Podstránecká) Stanislava Kovaříková
bydliště v době úmrtí (dnes Podstránská, patří do Slatiny) Josefa Pohlová
bydliště (dnes Podstránská, tehdy patřila do Židenic) Marie Valsová
bydliště a místo úmrtí (dnes Podstránská, patří nyní do Slatiny)


Fl


Aktualizováno: 01. 04. 2012