Porhajmova


katastr

Židenice


odůvodnění

Stanislav Porhajm (1909-1945), úředník, židenický rodák, vězněný nacisty pro účast v odboji skupiny Obrana národa, zemřel na skvrnitý tyfus při pomoci svým spoluvězňům po osvobození koncentračního tábora.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

1907: Anzengruberova (Anzengrubergasse)

16. 06. 1922: Palackého (Palackýgasse)

17. 03. 1939: Palackýgasse - Palackého

15. 02. 1942: Zeppelingasse - Zeppelinova

10. 05. 1945: Zeppelinova

25. 09. 1946: Porhajmova


pojmenováno po


městská část

Fl


Aktualizováno: 07. 11. 2013