Pražská


katastr

Bosonohy


odůvodnění

Ulice je součástí dálkové trasy ve směru na Prahu.


vznik názvu ulice

03. 08. 1972historický vývoj

1964: ulice Družby národů + Jihlavská

03. 08. 1972: Pražskáměstská část

osoby

Bohuslav Kilian
rodný dům (tehdy Bosonohy čp. 171) Jaroslav Kilian
rodný dům (tehdy Bosonohy čp. 129) Tomáš Kilian
rodný dům (tehdy Bosonohy čp. 129) Martin Macka
rodný dům a bydliště v době sňatku (tehdy Bosonohy čp. 147) Klement Řiháček
rodný dům (tehdy Bosonohy čp. 223)
další osoby (4)...


objekty

pamětní kříž
kříž: Pražská 0/01 Kiliánova vrba
památný strom: Pražská 21/01 pamětní kříž
kříž: Pražská 22/01


události

23. 6. 1970
Přírodní katastrofa v Brně-Bosonohách


archeologické lokality

Fl


Aktualizováno: 24. 12. 2015