Raduitgasse, též Radwitgasse (Raduitova, též Radvitova)


katastr

Veveří


odůvodnění

Jean Louis Raduit de Souches (1608-1683), francouzský plukovník, později maršál, velitel Brna v době obléhání Švédy v roce 1645.


vznik ulice

24. 05. 1867


historický vývoj

14. století: platea Pectinatorum, též Kammachergasse (Hřebenářská)

15. století: Hundsgasse, též Hünczgasse či Hunczgasse (Psí)

18. století: Hackelgasse (Hacklůvka, též Haklůvka)

24. 05. 1867: Raduitgasse, též Radwitgasse (Raduitova, též Radvitova)

30. 12. 1918: Raduitova (Raduitgasse)

17. 03. 1939: Raduitgasse - Raduitova

09. 05. 1942: Kaplangasse - Kaplanova

10. 05. 1945: Kaplanova

25. 09. 1946: Marešovaosoby

Viktor Gomperz
poslední bydliště (dnes Marešova) Leopold Wilhelm Karafiat
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Marešova) Šimon Krátký
bydliště a místo úmrtí (dnes Marešova) Marie Novotná
bydliště doložené v roce 1925 (dnes Marešova) Elisabeth Polach
bydliště doložené v roce 1927 (dnes Marešova)
další osoby (3)...


Fl


Aktualizováno: 30. 03. 2012