Internetová encyklopedie dějin Brna

Richarda Knose

Richarda Knose


 • katastr

  Líšeň


 • odůvodnění

  Richard Knos (1899-1941), líšeňský dělník, člen KSČ, popravený nacisty v Kounicových kolejích pro účast v odboji.

 • poznámka

  Ulice Richarda Knose v Líšni má dnes deset domů, z nichž nejstarší je dnešní č. 8 (byl postaven v letech 1955–1956 a kolaudován 25. 9. 1956).
  Na kartě ulice je skutečně napsáno "Knosova", ale - jak známo - už 7. 11. 1956 dostala ulice jméno "Richarda Knose", protože si asi hned tehdy uvědomili, že by se to mohlo plést s názvem ulice Kniesova, která se tak jmenovala už od 25. 9. 1946. I pro jeden dům (dům č. 8) však museli v Líšni alespoň prozatímně stanovit adresu a zvolili název "Knosova", což však platilo jen 43 dní (od 25. 9. 1956 - 7. 11. 1956), aby to pak bylo nahrazeno oním dnešním názvem Richarda Knose.
  Ulice se 43 dnů dnů jmenovala Knosova (něco málo přes jeden měsíc), jen do okamžiku, než proběhlo úřední schválení nového názvu. Oněch deset domů dnešní ulice (č. 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11) vznikalo pak postupně od roku 1965–2004, ale to už se ulice jmenovala "Richarda Knose". Plných devět let tam asi stál onen dům č. 8 osamocen, než bylo postaveno č. 3 v roce 1965, následoval dům č. 7 v roce 1966,pak č. 9 v roce 1972, poté č. 4, 10, 11 v roce 1982, nato č. 5 v roce 1983, a pak už až v roce 2002 č. 6, k němuž v roce 2003 přibylo č. 6a.

  [Dle obyvatele domu č. 8, který zaslal i naskenované úřední doklady, se tato ulice až do přelomu 70. a 80. let jmenovala pouze Knosova. Pátrání na příslušném oddělení MMB tuto informaci zatím nepotvrdilo.]


 • vznik názvu ulice

  07. 11. 1956


 • mapa

  zobrazit na mapě


 • 07. 11. 1956

  Richarda Knose


 • pojmenováno po

  Richard Knos


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Líšeň


 • autor

  FlAktualizováno: 24. 12. 2015