Spojka


katastr

Černovice


odůvodnění

Podle polohy ulice u železniční tratě, která spojuje hlavní železniční tahy.


poznámka

Na začátku 40. let 20. století byl v jednom nedatovaném plánu města Brna (Brünner Stadtplan, Verlag bei Irrgang, Gedruckt bei R.M. Rohrer) ručně připsán návrh názvu ulice: "Zeller-Gasse". Nezavedeno.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

20. 12. 1932: U spojky (Verbindungsgasse)

17. 03. 1939: Verbindungsgasse - U spojky

10. 05. 1945: U spojky

25. 09. 1946: Spojkaměstská část

Fl


Aktualizováno: 23. 10. 2018