Středova


katastr

Brno-město


odůvodnění

P. Martin Středa (1588-1649), rektor brněnské jezuitské koleje, vynikající teolog a řečník, jeden z významných mužů podílejících se na úspěšné obraně Brna proti švédskému obléhání v roce 1645.


poznámka

Ve středověku od 14. století (např. v knihách testamentů) bývá někdy nazývána platea Parva (Malá, též Malá ulička), někdy i Žabí ulička (Krottengasse), neboť přes ni protékal malý potok pramenící ve špilberském kopci.


vznik názvu ulice

10. 05. 1945historický vývoj

28. 06. 1898: Stredoniusgasse (Středova)

20. 12. 1918: Středova (Stredoniusgasse)

17. 03. 1939: Stredoniusgasse - Středova

10. 05. 1945: Středovapojmenováno po


městská část

osoby

František Bohanes
bydliště doložené v roce 1947 Rudolf Zöllner
bydliště doložené v roce 1923


události

30. 1. 2012
Křest magazínu CITY BRNO DNESarcheologické lokality

Fl


Aktualizováno: 08. 08. 2019