Suchého


katastr

Medlánky


odůvodnění

Alois Suchý (1905-1943), poštovní zřízenec z Medlánek, popravený nacisty pro účast v odboji.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

19. 04. 1932: Spojená (Verbundene Gasse)

17. 03. 1939: Verbundene Gasse - Spojená

10. 05. 1945: Spojená

25. 09. 1946: Suchéhopojmenováno po


městská část

osoby

Jindřich Halam
rodný dům (tehdy Medlánky čp. 16)


stavby

Zvonice
Kytnerova, Suchého


Fl


Aktualizováno: 27. 12. 2015