Červená + Šmálka + V mezírce


katastr

Veveří


odůvodnění

Původní uličku tvořily domky kolonie postavené z červených neomítnutých cihel + pojmenování podle názvu staré dělnické nouzové kolonie s úzkými uličkami + pojmenování podle původního vzhledu úzké uličky v původní dělnické čtvrti.


vznik ulice

10. 05. 1945


obrazy

Fl


Aktualizováno: 30. 03. 2012