Brandlova


katastr

Brno-město


odůvodnění

Vincenc Brandl (1834-1901), moravský historik, archivář a vydavatel historických pramenů.


vznik názvu ulice

10. 05. 1945historický vývoj

19. 08. 1884: Herlthgasse

23. 06. 1919: Brandlova

17. 03. 1939: Brandlgasse - Brandlova

10. 01. 1940: Herlthgasse - Herlthova

10. 05. 1945: Brandlovapojmenováno po


městská část

osoby

František Bílý
v domě č. 4 měl sídlo ordinace (doloženo v roce 1925) Wilhelm Bittner
bydliště doložené v roce 1925 Rudolf Bureš
bydliště Luděk (Ludvík) Krupka
bydliště (dnes Brandlova) Arnold Landesmann
v domě číslo 4 sídlo ordinace
další osoby (9)...


události

11. 8. 1963
Poslední světelné panoramaFl


Aktualizováno: 25. 12. 2015