Tyršgasse + Comeniusgasse - Tyršova + Komenského


katastr

Soběšice


odůvodnění

Miroslav Tyrš (1832-1884), český historik a estetik, profesor dějin umění na Univerzitě Karlově v Praze, zakladatel tělovýchovného hnutí Sokol, český národní pracovník + pojmenování po Janu Amosi Komenském (1592-1670), českém pedagogovi, filozofovi a polyhistorovi, v Evropě nazývaném Učitel národů.


vznik ulice

17. 03. 1939


historický vývoj

16. 11. 1926: Komenského (Comeniusgasse)

03. 08. 1929: Tyršova + Komenského (Tyršgasse + Comeniusgasse)

17. 03. 1939: Tyršgasse + Comeniusgasse - Tyršova + Komenského

10. 05. 1945: Tyršova + Komenského

03. 08. 1972: ZeiberlichovaFl


Aktualizováno: 04. 04. 2012