Vaškova


katastr

Židenice


odůvodnění

Antonín Vašek (1829-1880), středoškolský profesor, spisovatel, slezský národní buditel, otec Petra Bezruče.


vznik názvu ulice

10. 05. 1945historický vývoj

21. 12. 1923: Vaškova (Vašekgasse)

17. 03. 1939: Vašekgasse - Vaškova

10. 05. 1945: Vaškovapojmenováno po


městská část

osoby

Karel Adamus
bydliště Karel Adamus
bydliště Ernst Kohn
bydliště Velimír Macharáček
bydliště doložené v roce 1948 Jaroslav Staněk
bydliště doložené v roce 1948
další osoby (2)...


stavby

dům
Rokycanova, Vaškova 12, 2/1528


Fl


Aktualizováno: 27. 12. 2015