Vážného


katastr

Řečkovice


odůvodnění

Jan Vážný (1891-1942), právník, profesor Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, umučený nacisty v koncentračním táboře pro účast v odbojové skupině Úvod.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

1919: Havlíčkova (Havlíčekgasse)

17. 03. 1939: Havlíčekgasse - Havlíčkova

09. 05. 1942: Unterm Scheideweg - Pod rozcestím

10. 05. 1945: Pod rozcestím

25. 09. 1946: Vážnéhopojmenováno poosoby

Lev Luňáček
bydliště Josef Prokeš
bydliště doložené v roce 1901 (tehdy Řečkovice čp. 152) Anastázie Růžičková
rodný dům a bydliště v době sňatku (tehdy Řečkovice čp. 18, dnes Vážného) Radoslav Večerka
bydliště doložené v roce 1948


objekty

100 let Sokola v Brně - Řečkovicích
pamětní deska: Vážného 19/01 oběti 2. světové války z řad Sokola Řečkovice
pamětní deska: Vážného 19/02 oběti nacistické zvůle
pamětní deska: Vážného 19/03 oběti komunistického teroru a zvůle
pamětní deska: Vážného 19/04 Lípa Svobody
památný strom: Vážného 19/05
další objekty (1)...


události

30. 5. 2010
Oslava 110. výročí řečkovického Sokola 30. 6. 1957
Vysvěcení Husova sboru 3. 7. 1937
Uložení prsti z bojiště u Zborova 5. 9. 1926
Slavnostní otevření sokolovny v Řečkovicích 12. 7. 1925
Položení základního kamene k sokolovně v Řečkovicích
dnes Vážného


stavby

kino Práce
Vážného 19/2


Fl


Aktualizováno: 27. 12. 2015