Ve stodolách + Karlovo náměstí


katastr

Židenice


odůvodnění

Podle polohy ulice mezi původními hospodářskými budovami jednotlivých statků + pojmenování po Karlu IV. (1316-1378), českém králi a římském císaři, synovi českého krále Jana Lucemburského.


vznik ulice

10. 05. 1945Fl


Aktualizováno: 02. 04. 2012